top of page
Banner.png

Biedrība „Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācija” (LATTA) ir Latvijas transportlīdzekļu tirgotāju intereses pārstāvošā organizācija

ASOCIĀCIJAS MĒRĶI UN UZDEVUMI:
  • veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību transportlīdzekļu tirdzniecības jomā;

  • apvienot transportlīdzekļu tirdzniecības nozares profesionāļus, lai identificētu un risinātu nozares problēmas;

  • sadarbībā ar valsts institūcijām un nevalstiskām organizācijām sakārtot normatīvo bāzi transportlīdzekļu tirdzniecības jomā;

  • veicināt juridiski līdztiesīgu un vienlīdzīgu konkurenci transportlīdzekļu tirdzniecības jomā;

  • sniegt atbalstu Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācijas biedriem strīdos ar valsts un pašvaldības institūcijām par ar transportlīdzekļu tirdzniecību saistītiem jautājumiem;

  • izstrādāt vienotas formas transportlīdzekļu tirdzniecības dokumentācijai Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācijas biedriem;

  • sadarbībā ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” veicināt satiksmes drošību;

  • informēt sabiedrību par transportlīdzekļu tirdzniecības un ekspluatācijas prasībām, veicinot uzticēšanos sadarbībai ar LATTA biedriem.

bottom of page