top of page

LATTA LOGOTIPA LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

Biedrības “Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācija” (LATTA) biedrs drīkst lietot LATTA logotipu, kas ir atbilstošs apstiprinātajam paraugam un to raksturojošajiem poligrāfiskajiem parametriem. LATTA asociētie biedri LATTA logotipu lietot nedrīkst, jo šī nolūka īstenošanai jākļūst par pilntiesīgu biedru atbilstoši biedrības statūtos noteiktajam.

LATTA logotipu drīkst lietot uz biedra veidlapām, aploksnēm, vizītkartēm un reklāmmateriāliem, tostarp, ja to pieļauj noteikumi, sludinājumu portālos. Ja LATTA biedram ir sava tīmekļa vietne vai sadaļa kādā no informācijas portāliem, piemēram, Facebook, tas šajā resursā izvieto LATTA logotipu ar aktīvu saiti uz LATTA tīmekļa vietni lat-ta.lv un norādi „SIA „<biedra firmas nosaukums>” ir biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācija” biedrs”.

 LATTA logotipu nedrīkst lietot veidā, kas varētu radīt pieņēmumu, ka tā ir transportlīdzekļa vai ar to saistīto pakalpojumu sertifikācijas zīme. Piemēram, sludinājums var saturēt norādi „Transportlīdzekli realizē „Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācija” biedrs”. LATTA logotipa aprakstu var saņemt no LATTA. LATTA logotips nedrīkst būt lielāks par paša LATTA biedra logotipu, tam jābūt attēlotam pilnībā.

Visos neskaidrajos jautājumos par logotipa lietošanu jākonsultējas ar LATTA.

 

Logotips un ar to saistītie materiāli pieejami lejuplādei šeit:

 

Logotips pozitīvā attēlojumā

 

Logotips negatīvā attēlojumā

 

Logotipa krāsu kodi

 

Apstiprināts ar LATTA valdes lēmumu

07.10.2020

bottom of page