top of page

12.07.2022

LATTA turpina sadarbību ar VID

LATTA 2022. gada 12. jūlijā atkārtoti noslēdza sadarbības vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID). LATTA sadarbība ar VID norit no 2019. gada, tostarp laikposmā no 2019. gada 1. augusta līdz 2021. gada 31. decembrim to reglamentēja sākotnēji noslēgtā vienošanās.

Sadarbības mērķis ir mazināt Latvijas transportlīdzekļu tirdzniecības nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas, kā arī veidot uzņēmējdarbībai atbalstošu VID pakalpojumu un nodokļu administrēšanas vidi, lai sekmētu transportlīdzekļu tirdzniecības nozares kopējo attīstību.
 

11.06.2022

Finanšu ministrija piedāvā ieviest atsavināšanas aizliegumu arī fiziskās personas īpašumā
reģistrētiem transportlīdzekļiem

Finanšu ministrijas sagatavotajā likumprojektā „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” tiek piedāvāts ieviest transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu uz 30 dienām fiziskās personas īpašumā reģistrētam transportlīdzeklim, kura izlaiduma gads ir kārtējais gads vai pieci iepriekšējie gadi.

 

LATTA ieskatā Likumprojektā izvēlētais risinājums pilnībā neatbilst Likumprojekta anotācijā raksturotajai situācijai. Situācijas aprakstā ir minēts, ka būtisku sekundārā tirgus piedāvājumu veido 20-15 gadus veci vieglie transportlīdzekļi ar pārdošanas cenu diapazonā 1,2-3,5 tūkst. euro un otru lielāko piedāvājuma daļu veido 15 līdz 11 gadus veci transportlīdzekļi cenu diapazonā 2,5-7 tūkst. euro. Aprakstā tiek secināts, ka nozares mazo komersantu segmentā, kuri galvenokārt tirgo 11-20 gadus vecus auto ir būtiski nodokļu nedeklarēšanas riski. Turpretī Likumprojektā nezināmu iemeslu dēļ tiek piedāvāts ieviest transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu fiziskās personas īpašumā reģistrētam transportlīdzeklim, kura izlaiduma gads ir kārtējais gads vai pieci iepriekšējie gadi, kas neveido nozīmīgu sekundārā tirgus piedāvājuma daļu.

Ņemot vērā augstākminēto LATTA vērš uzmanību uz to, ka Likumprojekts tā piedāvātajā redakcijā nav precīzi mērķēts faktiski pastāvošo nozīmīgāko ēnu ekonomikas problēmu risināšanai un tādēļ būs neefektīvs. Tajā pat laikā LATTA ieskatā Likumprojekta anotācijā minētā nedeklarēto saimnieciskās darbības ieņēmumu, t.sk. nereģistrētas saimnieciskās darbības problēmas transportlīdzekļu tirdzniecības jomā ir ļoti izteiktas un kropļo konkurenci. LATTA biedri, kuri tirdzniecībai iegādājas transportlīdzekļus Latvijā, tostarp caur sludinājumu portāliem, ļoti bieži sastopas ar pārdevēju atteikumu iesaistīties darījumos, kuros tiktu uzrādīta pirkuma faktiskā summa. Tas īpaši attiecas uz Likumprojekta anotācijā minētajiem 11-20 gadus vecajiem transportlīdzekļiem. Plaši ir izplatīta negodīga konkurence, jo pretēji likumpaklausīgajiem nozares komersantiem, šis plašais privātpersonu loks izvairās no nodokļu nomaksas.

Jau šobrīd normatīvos aktos noteiktajā kārtībā ir iespējams veikt pārbaudes saistībā ar privātpersonu iegādātajiem transportlīdzekļiem. Pārbaužu veikšana visiem transportlīdzekļu tirgotāju no citām ES dalībvalstīm ievestajiem transportlīdzekļiem, kas definēti Likumprojektā, radīs lielu administratīvā resursa patēriņu VID un tādēļ nav lietderīgi.

17.12.2021

Aktuālā situācija lietotu transportlīdzekļu tirdzniecības jomā 2021. gada nogalē

2021. gads transportlīdzekļu tirgotājiem ir bijis sarežģīts. Gan gada sākumā, gan rudenī valstī bija spēkā ārkārtējā situācija, kas sarežģīja tirdzniecības procesu un ietekmēja pircēju noskaņojumu.

 

Ir novērots, ka vidēja cenu segmenta lietoto vieglo transportlīdzekļu potenciālo pircēju noskaņojums ir kļuvis piesardzīgs. Pieaugot energoresursu cenām, kā arī citu preču un pakalpojumu cenām šī segmenta pircēju skaits ir krasi sarucis – to ietekmē pieredzētais un vēl iespējamais dzīves dārdzības lēciens.

 

Tā kā pārvietošanās ir cilvēka pamatvajadzība, bet Latvijā sabiedriskais transports, it sevišķi lauku apvidos to pilnvērtīgi nespēj risināt, joprojām pieprasīti ir lētākie lietotie transportlīdzekļi.

 

Jāatzīmē, ka LATTA biedru vērojumā ir augsts pieprasījuma līmenis arī pēc lietotiem augstākas cenu kategorijas transportlīdzekļiem. To var skaidrot ar diviem galvenajiem faktoriem. Pirmkārt daļai potenciālo pircēju ir palielinājies brīvo finanšu līdzekļu apjoms. Otrkārt detaļu trūkuma rezultātā auto rūpniecībā veidojas būtiski traucējumi. Izvēlīga jauna auto pasūtītāja vēlmju izpilde rūpnīcā var noritēt pat ļoti ilgi. Jauno automobiļu piegādes, pasūtot 2021. gada nogalē, daļai modeļu iespējamas tikai 2023. gadā, negarantējot pasūtījuma brīdī esošo cenu. Tādēļ loģiska izvēle ir nevis gaidīt mēnešiem vai pat gadu, bet gan meklēt iespēju iegādāties mazlietotu augstākā cenu segmenta transportlīdzekli atbilstoši vēlmēm.

 

Pieprasītāko lietoto transportlīdzekļu cenu kategorijās tādās valstīs kā Vācija samazinās piedāvājums. Ierobežota piedāvājuma apstākļos pieaug pārdevēju prasības, atsevišķi pārdevēji izvairās iesaistīties eksporta darījumos – tā rezultātā LATTA ekspertu aplēses jau šobrīd liecina par aptuveni 10% kāpumu lietotu transportlīdzekļu faktiskajās iepirkuma cenās.

 

Nav pamata uzskatīt, ka 2022. gadā neturpināsies sarežģījumi jauno transportlīdzekļu ražošanā un piegādēs. Ir iespējama samērā strauja patērētāju noskaņojuma uzlabošanās pēc 2022. gada ziemas, arī vidēja līmeņa cenu segmentā. Tad būs vērojams vēl izteiktāks pieprasījuma pieaugums lietotu transportlīdzekļu tirgū, piedāvājumam pat vēl vairāk samazinoties. Vēlamākie transportlīdzekļi var vienkārši nebūt pieejami un par alternatīvām var nākties maksāt vairāk.

22.09.2021.

Par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) (ne)piemērošanu transportlīdzekļu tirgotājiem

Faktiski jau ilgstoši pastāv situācija, kurā reglamentētajā jomā strādājošie vieglo transportlīdzekļu tirgotāji par daļu preču transportlīdzekļa reģistrācijas brīdī maksā UVTN. Tiek tērēts ievērojams uzņēmēju finanšu un administratīvais resurss, maksājot nodokli, kurš atbilstoši tiesību normas jēgai nebūtu jāmaksā un sagatavojot iesniegumus par nodokļa atmaksu. Savukārt VID patērē resursus administrējot UVTN atmaksas, izskatot iesniegumus un vērtējot nodokļa piemērojamību katram atsevišķam transportlīdzeklim. Turklāt daļu samaksātā UVTN transportlīdzekļa tirgotājiem nav iespējams atgūt.

Transportlīdzekļu tirgotājiem nozīmīgā daļā gadījumu nepastāv alternatīvas transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD savā īpašumā, kas savukārt atbilstoši Likuma esošajai redakcijai un pretēji Likuma mērķim rada tirgotājam pienākumu maksāt UVTN. LATTA savā vēstulē, kas 2021. g. 22. septembrī nosūtīta Finanšu ministrijai ierosina grozīt UVTN likumu, paredzot transportlīdzekļu tirgotājiem atbrīvojumu no UVTN maksāšanas kā priekšnoteikuma iespējai pārdot preci, papildinot Likuma 14. panta 1. sadaļu ar apakšpunktu šādā redakcijā:

„ja komersantam vai ārvalsts komersanta filiālei šā likuma 10. panta 1. un 2. punktā minēto transportlīdzekļu tirdzniecība veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma, par viņu īpašumā līdz 30 dienām esošiem pārdošanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kurus komersants vai ārvalsts komersanta filiāle atbilstoši šim mērķim deklarējusi reģistrā”.

Analoģiskā veidā reģistrā šobrīd tiek veikta atzīme par iznomāšanai paredzētajiem transportlīdzekļiem. Ierosinātās izmaiņas sniegs pietiekamu laiku, lai realizētu 15 dienu atsavināšanas aizliegumu tā laikā veicamās pārbaudes, kā arī turpmākās darbības, lai transportlīdzekļa tirgotājs pārreģistrētu to uz pircēju. Vienlaikus termiņš ir ierobežots, turklāt to papildina uzņēmuma specializācijas nosacījumi ar apgrozījuma īpatsvara kritēriju transportlīdzekļu tirdzniecības jomā, kas izslēdz būtiskas ar UVTN neaplikta personīgā labuma gūšanas iespējas.

Informācija medijiem (06.10.2020.)

Jauns auto nodoklis: vēl vecāki auto un lielāka nabadzība?

     Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācija (LATTA) pievērš politiķu un sabiedrības uzmanību absurdam jaunam reģistrācijas nodoklim, kuru no 2021. gada, ja tam piekritīs Saeima, plānots piemērot par 4 gadiem vecākiem transportlīdzekļiem. Auto pirkumam pieejamie līdzekļi tā jau ne turīgajam vidējam Latvijas pircējam jaunā nodokļa dēļ samazināsies, liekot izraudzīties vēl vecākus transportlīdzekļus. LATTA valdes loceklis Aldis Čīma norāda, ka videi draudzīgu transportlīdzekļu iegādi citur pasaulē panāk, valstij atbalstot to iegādi, nevis sodot nāciju ar „mazāk turīgo iedzīvotāju mobilitātes nodokli”.

     Saeimas uzdevums ir lemt pret vai par Ministru kabinetā 2020. gada 29. septembrī izskatītajiem grozījumiem likumā par transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli, kas paredz ieviest jaunu transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli. Piemēram, par vidēja izmēra lietotu ģimenes auto, kas aprīkots ar dīzeļdzinēju iecerēts papildus iekasēt 240-680 EUR. Vienlaicīgi, aizbildinoties ar vides aizsardzību un aprēķinu metodikas maiņu iecerēts palielināt transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa maksājumus. Piemēram, pat par vienass piekabi vai puspiekabi (līdz 750 kg), kas izmešus nerada, turpmāk plāno prasīt 60 EUR gadā (šobrīd nodokli nepiemēro). Latvijā jau šobrīd ir augstākie auto nodokļi Baltijas valstīs.

     Saskaņā ar Eurostat 2018. gada datiem Latvijā ir ceturtais augstākais nabadzības riskam pakļauto personu īpatsvars Eiropas Savienībā (ES) (28,4%), iedzīvotāju ienākumu sadalījums ir ceturtais nevienlīdzīgākais ES. Latvijas iedzīvotājiem pārvietošanās ir pamatvajadzība, kuru lielākoties nabadzības dēļ risina ar lietotu transportlīdzekli. Īpaši tas attiecas uz nabadzības un sociālās atstumtības riskiem vairāk pakļautajiem lauku iedzīvotājiem.

     Turklāt jāuzsver, ka pirmoreiz reģistrētie auto kļūst vecāki, kas neliecina par Latvijas iedzīvotāju turīguma pieaugumu. Arī mazturīgajiem iedzīvotājiem pārvietošanās ir pamatvajadzība, tādēļ tie arī turpmāk, aplikti ar apjomīgiem nodokļu maksājumiem, ierobežotās rocības dēļ būs spiesti iegādāties pat vēl vecāka izlaiduma gada automobiļus. Šajos apstākļos ar augstu varbūtību transportlīdzekļa reģistrācijas nodoklis kļūs par regresīvu, videi kaitējošu nodokli, kura galvenie maksātāji būs mazturīgie iedzīvotāji. Tātad sagaidāms, ka vēl vairāk tiks pirkti veci un videi kaitīgi transportlīdzekļi, nesasniedzot vides aizsardzības uzlabojumu. Šobrīd tas izskatās pēc budžeta lāpīšanas plāna uz Latvijas mazāk nodrošināto rēķina.

Informācija medijiem (24.10.2019.)

Asociācija: privāto automobili no 2021. gada nevarēs atļauties iegādāties ļoti liela iedzīvotāju daļa

     Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācija (LATTA) aicina Latvijas sabiedrību pievērst uzmanību un iestāties pret valdībā ierosinātajiem grozījumiem „Alternatīvo degvielu attīstības plānā 2017.-2020. gadam”. Grozījumi paredz ar 2021. gadu ieviest transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli ar fosilām degvielām darbināmiem transportlīdzekļiem un ieviest ierobežojumu reģistrēt/ieviest Latvijā transportlīdzekļus, kas vecāki par 3 gadiem vai kam tiek veikta otrreizējā reģistrācija. Ar 2025. gadu paredzēts ierobežot vai aizliegt jaunu ar fosilajām degvielām darbināmu transportlīdzekļu tirdzniecību un reģistrāciju. LATTA valdes loceklis Aldis Čīma pauž bažas, ka iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem vieglais automobilis kļūs neaizsniedzama luksusa prece. Gandrīz visiem būtiski pieaugs izmaksas.

     Latvijas teritorijā lielai iedzīvotāju daļai kvalitatīva dzīve nav iedomājama bez vieglā automobiļa. To apliecina statistikas dati (LR CSP) – 2018. gadā 73% Latvijas lauku iedzīvotāju bija nodrošināti ar vieglo automobili (salīdzinot ar 2007. g. pieaugums par 12,2 procentpunktiem).

     No 2018. gadā Latvijā pirmoreiz reģistrētajiem 67 tūkst. vieglajiem automobiļiem 75% bija lietoti (CSDD dati). Pirmoreiz reģistrēto vieglo automobiļu vidējais vecums 2018. gadā veidoja 8,27 gadus. Turklāt jāuzsver, ka pirmoreiz reģistrētie auto kļūst vecāki.

     Saskaņā ar Eurostat 2018. gada datiem Latvijā ir ceturtais augstākais nabadzības riskam pakļauto personu īpatsvars Eiropas Savienībā (28,4%), iedzīvotāju ienākumu sadalījums ir ceturtais nevienlīdzīgākais savienībā. Neraugoties uz nabadzību, Latvijā palikušajiem iedzīvotājiem pārvietošanās ir pamatvajadzība, kuru risina ar lietotu transportlīdzekli. Lietoti automobiļi ir pieejami, tādēļ tikai 13% lauku iedzīvotāju atzīst nespēju tos atļauties.

     Pasaules ekonomikas foruma (WEF) ceļu kvalitātes indeksā Latvija dala zemo 91.-97. vietu ar tādām valstīm kā Kambodža un Ziloņkaula krasts. Tādēļ Latvijā priekšroka tiek dota transportlīdzekļiem, kuri piemēroti smagākiem ekspluatācijas apstākļiem, nevis kompaktiem un dārgiem elektroauto.

     Vides aizsardzība ir nozīmīga, taču nav mūsu nācijas vissvarīgākā problēma. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 2019. gada pārskatā par Latviju ir atzīts, ka valsts ir bagāta ar mežiem, kas klāj 54% teritorijas, CO2 emisijas uz iedzīvotāju ir zemākas nekā jebkur citur OECD, jo neparasti plaši tiek izmantoti atjaunojamie resursi. Vides snieguma indeksā (EPI), kuru aprēķina Jēlas universitāte sadarbībā ar WEF, Latvija ierindojas 37. vietā, bioloģiskās daudzveidības jomā augstajā 25. vietā starp 180 valstīm.

     Saskaņā ar A.Čīmas teikto, valdības iecerētie grozījumi draud ar situāciju, kurā divas trešdaļas vieglo automobili vairs nevarēs atļauties iegādāties. Reģistrētie vecie transportlīdzekļi tiks ilgstoši ekspluatēti līdzīgi kā Kubā, tiesa gan maksājot par tiem nodokļos ievērojami vairāk. Tieši mazturīgo mobilitātei iecerēts uzlikt lielāko slogu, tā Latvijai būs iespēja kļūt par ES valsti ar visnevienlīdzīgāko ienākumu sadalījumu. Vidusslānim, kas līdz šim varēja atļauties jaunu vai mazlietotu auto, lai iekļautos iepriekšējā budžetā būs jāsamierinās ar gaužām maza izmēra auto ar ierobežotām iespējam Latvijas apstākļos.

     Vai, tiecoties aizsargāt salīdzinoši labā stāvoklī esošo Latvijas vidi, valdība ar iecerētajiem plāniem neizraidīs vēl lielu daļu Latvijas iedzīvotāju trimdā uz ārvalstīm? Tur ienākumu līmenis un ceļi ir pietiekami labi, lai Latvijas Republikas Satversmes 97. pantā noteikto pamatbrīvību pārvietoties īstenotu ar elektroauto. Cik Latvijas iedzīvotāji pēc šo plānu īstenošanas deklarēsies un maksās nodokļus piemēram, Igaunijā, un izmantos vieglo automobili ar kaimiņvalsts numurzīmēm?

     LATTA ir transportlīdzekļu tirdzniecības nozares asociācija, kuras mērķis ir pilnveidot normatīvo aktu bāzi, sekmēt tās vienādu izpratni un interpretācijas praksi, veicināt vienlīdzīgu konkurenci. LATTA mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību transportlīdzekļu tirdzniecības jomā.

01.08.2019

LATTA noslēgusi sadarbības vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu

    2019. gada 1. augustā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un Latvijas Transportlīdzekļu tirgotāju asociācijas valdes loceklis Aldis Čīma parakstīja vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas, godīgas konkurences veicināšanas un uzņēmējdarbības vides uzlabošanas jomā.

           

     Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt Latvijas transportlīdzekļu tirdzniecības nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, mazināt negodīgas konkurences iespējas nozarē, kā arī sekmēt Latvijas transportlīdzekļu tirdzniecības nozares attīstību un veicināt starptautisko konkurētspēju sekmējošu VID pakalpojumu un nodokļu administrēšanas vidi.

 

     Tiekoties ar nozares pārstāvjiem, I. Jaunzeme teica, ka “VID regulāri konsultēsies ar asociāciju, lai izprastu šīs nozares darba specifiku, lai palīdzētu nozarei.”

 

     Vienošanās ietvaros VID, ņemot vērā asociācijas sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas un Latvijas tautsaimniecības attīstību transportlīdzekļu tirdzniecības jomā veicinošas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstītās vienošanās mērķi. VID arī apņemas asociācijas sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe.

 

     Vienošanās arī paredz VID un Latvijas Transportlīdzekļu tirgotāju asociācijas biedru tikšanās un diskusijas par aktuāliem nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem, kuru laikā VID informēs par jaunāko nodokļu administrēšanas praksi tiesību aktu piemērošanā, bet asociācija dalīsies privātā sektora labajā pieredzē par organizācijas vadības un darbības jautājumiem. Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā nenoteiktu laiku.

08.03.2019

Uz likumdevēja galda nonācis transportlīdzekļu tirgotājiem kaitīgs likumprojekts 

       Saskaņā ar jaunākajiem Eurostat datiem 2017. gadā Latvijas uzņēmumu neto apgrozījums NACE 2 red. grupā G 451 „Automobiļu pārdošana” veidoja 1,19 miljardus euro, turpretī kaimiņvalstīs Igaunijā 2,47, bet Lietuvā 2,21 miljardus euro, kura daļa ienākumu tiek gūta, iepērkot automašīnas ārvalstīs, strādājot ar ārvalstu pircējiem Latvijā un eksporta tirgos.


     2019. gada 26. februārī Latvijas Republikas Ministru kabinetā izskatīja likumprojektu (Projekts: TA – 373) „Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (turpmāk – likumprojekts), kas tiek tālāk virzīts izskatīšanai Saeimā 2019. gada valsts budžeta likumprojektu paketē un kas paredz skaidras naudas lietošanas sliekšņa samazināšanu, kā arī skaidras naudas lietošanas aizliegumu nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos un skaidras naudas lietošanas ierobežojumu konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu atsavināšanas darījumos. 


      Eiropas Komisijas ziņojumā Eiropas Parlamentam un padomei par ierobežojumiem skaidras naudas apritei COM (2018) 483 final (turpmāk – COM 483 final), kurš balstīts uz ECORYS un Eiropas politikas pētījumu centra veikto ietekmes izpēti (turpmāk – ECORYS), kā arī skaidras naudas ierobežošanas jautājumu sabiedrisko apspriešanu ir sniegti secinājumi saistībā ar skaidras naudas darījumu ierobežojumu ieviešanu. Secināts, ka skaidras naudas ierobežojumiem nebūtu ievērojamas ietekmes uz terorisma finansēšanas problēmas mazināšanu. Attiecībā uz skaidras naudas darījumu ierobežojumu efektivitāti cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju atzīts, ka vajadzīgs plašāks mērķorientēts pētījums. 


      Svarīgākais COM 483 final secinājums ir, ka atšķirīgie valstu noteikumi par skaidras naudas maksājumiem izkropļo konkurenci iekšējā tirgū, kā rezultātā var notikt uzņēmumu pārcelšana pāri robežām, jo īpaši dažos specifiskos sektoros, kuros plaši izmanto skaidras naudas darījumus, piemēram, automobiļu tirdzniecībā. Šādi atšķirīgi valstu ierobežojumi var arī radīt juridiskas nepilnības, kas ļauj apiet valstīs noteiktās skaidras naudas maksājumu robežvērtības un tādējādi mazina to efektivitāti. Visbeidzot, COM 483 final ir norādīts, ka Eiropas iedzīvotājiem skaidras naudas maksājumu ierobežojumi ir sensitīva tēma un ka daudzi no viņiem iespēju maksāt skaidrā naudā uzskata par vienu no pamatbrīvībām, ko nedrīkstētu nesamērīgi ierobežot. Ņemot vērā iepriekšminēto šajā posmā Eiropas Komisija neapsver nekādu likumdošanas iniciatīvu par skaidras naudas darījumu ierobežošanas jautājumu.


     Kā minēts ECORYS, skaidras naudas darījumu ierobežojumi 15 ES dalībvalstīs vai nu nav noteikti vai ir ar augstākiem darījumu sliekšņiem nekā saskaņā ar Latvijā noteikto tiesisko regulējumu šobrīd. Stājoties spēkā likumprojektam, skaidras naudas darījumu slieksnis saskaņā ar ECORYS datiem Latvijā būtu 5. zemākais ES, turklāt būtiski zemāks nekā Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā un citās mums nozīmīgās auto tirdzniecības partnervalstīs/konkurējošās valstīs. Likumprojekta anotācijā ir prognozēta visai pieticīga pozitīva ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu, 675 tūkst. EUR apjomā 2019. gadā un 900 tūkst. EUR turpmākajos trijos gados. Ir aplami uzskatīt, ka vienotā ES tirgus apstākļos, ar likumprojektu pazeminot vēl vairāk nekā līdz šim vienas atsevišķas dalībvalsts – Latvijas – uzņēmēju konkurētspēju faktiskajā ģeogrāfiskajā tirgū, kurš ir ievērojami plašāks nekā Latvija, visās nozarēs ar būtisku skaidras naudas darījumu nozīmīgumu, tiks gūts pozitīvs fiskāls efekts.


    LATTA ieskatā sagatavotais un 2019. gada 26. februārī Latvijas Republikas Ministru kabinetā izskatītais likumprojekts, kurā ietvertās tirgus mehānismu ietekmējošas normas un to realizācija gan tieši, gan arī netieši būtiski ierobežos transportlīdzekļu tirdzniecības nozares konkurenci. 


    LATTA izvērtējot izskatīto likumprojektu vērš uzmanību uz to, ka daudzi transportlīdzekļu tirdzniecības nozares uzņēmumi, lai uzlabotu un racionalizētu savu darbību, kuras, kā ikviena uzņēmēja, virzošais mērķis ir peļņa, aizies no Latvijas tirgus ierobežojoša konkurences tiesiskā regulējuma vadīti.

 
     LATTA iebilst pret šāda likumprojekta apstiprināšanu, kas būtiski mazinās Latvijā vietējo transportlīdzekļu tirdzniecības nozares uzņēmumu konkurētspēju un radīs priekšnosacījumus uzņēmumu likvidācijai, kā arī pārreģistrācijai uz tādām ES kaimiņvalstīm kā Lietuva un Igaunija. Tātad likumprojektam paredzam pozitīvu fiskālu ietekmi uz citām ES valstīm, kur jau pašlaik likumdošana tik būtiski neierobežo skaidras naudas norēķinus transportlīdzekļu tirdzniecības nozarē kā Latvijā.


     LATTA aicina atbildīgās valsts institūcijas pilnveidot normatīvos aktus un uzlabot to piemērošanas kārtību tā, lai tie būtu atbilstoši Latvijas tautsaimniecības interesēm, godīgas, brīvas un veselīgas konkurences nosacījumiem ES vienotajā tirgū un tirdzniecībā ar trešajām valstīm, nevis ierobežotu konkurenci. LATTA ir ieinteresēta, lai Latvija kļūtu pievilcīgāka un konkurētspējīgāka transportlīdzekļu tirdzniecības nozarē gan Eiropā, gan tirdzniecībā ar trešajām valstīm.


     Ņemot vērā to, ka Konkurences padome ir tiesīga izvērtēt citu institūciju sagatavotos tiesību aktu projektus un citus dokumentus un sniegt atzinumus par tiem, ja tajos ietvertas tirgus mehānismu ietekmējošas normas, kuru realizācija tieši vai netieši var ierobežot konkurenci, aicinām Konkurences padomi izvērtēt likumprojekta atbilstību konkurences tiesību aktu prasībām.
    

bottom of page